Åke Bohlin

MJF tilldelades Lion Åke  för att han haft ett osjälviskt arbete inom Lions rörelsen,

Lion Åke har varit medlem i Klubben i 30 år. Han har alltid ställt upp på våra aktiviteter i ur och skur aldrig tackat nej till diverse uppdrag.

Han har suttit i styrelsen bl.a. som kassaförvaltare och som president i Klubben 1979/80 samt revisor i många år. Icke att förglömma hans hedervärda arbete som Knorrlund general i många år.