Styrelse 2022/2023

Lion Club Torps Styrelse 2022/2023

President (LP) Robert Pettersson
Past President (PLP)
Andreas Gustafsson
Sekreterare (LS)
Tommy Gustafsson
Kassaförvaltare (LK)
Håkan Lindberg
1:a vice president (VLP1)
Lars-Olov Larsson
2:e vice president (VLP2)
Tord Johansson
Medlemsordförande (MO)
Håkan Gustavsson
Informationsansvarig(PR/IR)
Andreas Gustafsson
Klubbmästare (KM)
Mats Idh
Director (D1)
Katarina Gustafsson