Site Meter

Besökare

Vill du ge ett bidrag till klubbens lokala hjälpinsatser tar vi tacksamt emot det på klubbens eget bankgirokonto: 5683-6786

Sveriges Lions Hjälpfond står öppen för alla som vill ge ett bidrag till hjälpinsatser vid exempelvis naturkatastrofer: postgiro 90 1948-0

Vi i Lions Club Torp vill också tacka er alla som på olika sätt stöttat oss och vår verksamhet under 2016. Er hjälp har varit mycket värdefull och möjliggjort att vi kunnat lämna bidrag till olika projekt och därigenom kunnat stödja och hjälpa människor lokalt, nationellt och internationellt.

PR ansvarig  Andreas Gustafsson andreas.gustafsson@ange.se

Webbmaster Kjell Lindahl kjell.lindahl@lctorp.se