Vad gör vi?

Internationellt

-Humanitär service t.ex. ekonomiskt bistånd

 till starroperationer, skolbyggen, lärar utbildningar m.m. – Katastrofhjälp.

Nationellt

  – Ger bidrag via egna fonder i kampen mot

 våra folksjukdomar (cancer, diabetes.). Lärarutbildning (Lions Quest).

Inom Lions Club Torp

  – Sponsrar ungdomsläger- Bekämpar drogmissbruk ibland våra ungdomar.

 – Bidrar med åtgärder för att förbättra livskvalitén för människor, som drabbats av sjukdom eller handikapp.

Hur skapar vi möjligheterna?

 Genom olika former av insamlingar och aktiviteter.

Under föregående år har vi skänkt våra insamlade pengar till

  • Lokalt:  79 000 kr
  • Distriktet:  35 000 kr
  • Internationellt:  35 000 kr

Lions cancerforsknings fond vid Umeå Universitet  384 000 kr

Totalt till Lions cancerforsknings fond vid Umeå Universitet  4  360 000 kr