Om Klubben

Varför Lions?

Lions Club Torp ger goda möjligheter till social samvaro,

vänskap och god sammanhållning.

Lions Club Torp har en gång i månaden intressanta,

omväxlande och lärorika klubbmöten. Då förväntas Du närvara!

Lions Club Torp har trevliga aktiviteter i en positiv gemenskap.

Lions Club Torp ger goda möjligheter till personlig utveckling.

Lions Club Torp bidrar tillsammans med andra aktiva och

engagerade människor till en positiv samhällsutveckling.

Klubbens historia
Vad gör vi?
Medlemmar
Styrelse 2017/2018
Melvin Jones Fellowship