Lions Cancerforskningsfond

Vid Onkologiska Kliniken och Institutionen vid Norrlands Universitetssjukhus bedrivs den forskning, som sedan Fondens bildande 1965 blivit en hjärtefråga för Lionklubbarna inom Norrbottens- och Västerbottens län samt Västernorrlands- och Jämtlands län med beteckning Distrikt-101 Polar respektive -101 Norr.
Tillkomsten av Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet har gett ökade möjligheter till avancerad forskning.
Förutom stöd till Cancerforskningen har Fonden även bidragit med resurser för inköp av speciell utrustning och för forskningen unik apparatur.
Fonden ser till att forskning ständigt pågår för att öka kunskapen om Cancersjukdomarna. Forskningen är främst lokaliserad till Norrlands Universitetssjukhus, men vissa projekt pågår även i samarbete med flera Sjukhus i Norra regionen.

Därigenom skapas förutsättningarna för att tillförsäkra innevånarna i Norra Regionen en god vård.

Årligen fördelas 5 miljoner kronor till forskning och därmed behövlig, tillhörande utrustning. Genom att allt arbete sker på ideell väg belastas Fonden ej av några kostnader för arvoden och den administrativa omkostnaden ligger på mindre än 2%.

Stöd Forskningen i Norra Sverige  Bankgiro 260-0203 Plusgiro 6568-0
Bidra med att stödja kampen mot cancer Din medverkan betyder så mycket Ditt bidrag kan komma dig till del

Ett stort Tack för erhållna bidrag