Angeltävling

Angeltävling Lördagen den 10:e mars kl 9-13 på Roggsjön, Kälen
Första pris 15000
Andra pris 3000
Tredje pris 2000
Startkort från kl 6,30
Info och anmälan Anders 070 – 328 75 11
                                Martin 073 – 068 64 84
Senaste anmälningsdag 8 mars
Startavgift 500 :- / lag försenad anmälan 50 kr extra
Max 15 angeldon
Extra pris bästa damlag 1000:-
Extra pris Mittangeln 2500:- för minsta gäddan på Roggsjön eller Munkbysjön
All sorts musikspelning under tävlingen är förbjuden!
Mört kan beställas hos Lions Club Torp

Bildgalleri: