Protokoll från Upptaktsmöte 2021

Nu finns protokoll från Upptaktsmöte 2021 för beskådan för de med styrelsebehörighet.