Internationellt ungdomsutbytesprogram

Sedan 2010 har Lions Club Torp för avsikt att varje år skicka en ungdom på ungdomsläger

Lions program för ungdomsläger och ungdomsutbyte uppväcker idealet om globalt medborgarskap.Till skillnad mot vissa ungdomsutbytesprogram omfattar Lions program inte turistande, akademiska studier eller anställning.

Istället ger Lions internationella ungdomsutbytesprogram ungdomar en unik möjlighet att delta i det dagliga livet i en annan kultur.

 

Alla deltagare i ett Lions ungdomsläger eller ungdomsutbyte måste:

  • Vara mellan 16 och 22 år,
  • Ha grundläggande kunskaper i värdlandets språk,
  • Vara beredda att representera sin hemort, sitt land och den sponsrande  lionklubben,
  • Välkomna möjligheten att ta del av och acceptera sederna i en annan kultur,
  • Visa upp en sjukförsäkring, reseförsäkring och ansvarsförsäkring,
  • Ha en lionklubb som sponsor.

 

Lärdomar om livet i andra kulturer och runtom i världen
Varje år introducerar Lions internationella program för ungdomsläger och ungdomsutbyte unga människor till livet i andra kulturer genom att hjälpa dem resa utomlands.

Alla ungdomsläger och ungdomsutbyten innefattar ett längre boende som ordnas av en av våra många internationella klubbar.

 

Som deltagare i internationella studentutbytesprogram får du:

  • Bo hos en familj i ett annat land,
  • Träffa ungdomar i din ålder från olika delar av världen,
  • Lära dig lite om de band vi har gemensamt – och de skillnader mellan varandra som vi respekterar oavsett var vi bor.

 

Läger är en till två veckor långa och samlar ungdomar (16 – 22 år) från hela världen.
Läger innehåller vanligtvis boende i en familj i en till fyra veckor.
Mer än 100 lionläger ordnas varje år i cirka 39 länder.
Aktiviteter kan vara besök till kulturella eller naturbetonade sevärdheter,
idrottsevenemang och landsinformation från lägerdeltagarna