Bertil Mikaelsson

Lion Bertil Mikaelsson från Fränsta hedrades med utmärkelsen Melvin Jones Fellowship på torsdagskvällen vid  Lion Club Torps månadsmöte på Herrgårds Pensionatet i Torpshammar.

MJF tilldelades Lion Bertil för att han haft ett osjälviskt arbete inom Lions rörelsen i klubben under många år, han har varit President i Klubben samt innehaft olika poster i styrelsen.

Lion Bertil har varit medlem i klubben i 31 år och har under de år han varit medlem varit ett föredöme för en äkta Lions.

Med på månadsmötet närvarade Distriksguvernör Hans Ullberg som deltog vid utdelningen av MJF.