Bertil Söderberg

Bertil Söderberg medlem nr 111 intogs år 1975 d.v.s. för 28 år sedan. Han var klubbmästare1980. Han var styrelseledamot åren 77, 80, 83 – 86 och 96. Han var klubbens president 1992. Jag har aldrig sett denne man gå som vanligt folk. Han småspringer hela tiden. Detta för att hinna med allt han har omkring sig. 40 timmars arbetsvecka har aldrig gällt för honom. Trots det har han alltid ställt upp för Lions. Jag har aldrig hört honom säga: “Det kan jag inte ta på mig, jag har inte tid.”  Dessutom hinner han gå på våra klubbmöten. Dom gånger han inte varit närvarande är lätt räknade. Han är den som lägger ned massor av tid för att sköta inbetalningar, bokföring m.m. – åtaganden som hänger ihop med  vår cancerforskningsfond, ett jobb han ensam skött i många år.

Det är en ära för mig att i kväll få utdela denna den finaste av lionutmärkelser till Lion Bertil Söderberg.

Lion Sten-Eric Forslund