Jan-Erik Eriksson

Jan-Erik blev medlem i klubben 1981, sekreterare mellan 1991-1992 och 1995, Lions President 1997.

Han var klubbmästare 1987, totalt har Jan-Erik varit engagerad i styrelsen i tolv år.

Han är en aktiv medlem med många åsikter som kommer att bära sin märkesnål med stolthet.

Applåd för vår Lionbroder.

Lp. Nils-Erik Flemström delade ut priset.