Jan-Erik Mikaelsson

Jan-Erik Mikaelsson har tilldelats  Melvin Jones Fellowship för sitt arbete i Lions under många år

Melvin Jones Fellowship är en utmärkelse som ges till Lions medlemmar som har gjort en extra god insats för det humanitära arbete Lions utför.

Det är den högsta hedersbetygelsen inom Lions och ett uttryck för tacksamhet för en persons engagemang i humanitär service.