John Jonsson

John Jonsson har 2004 tilldelats Melvin Jones Fellowship Nr 12 i Lions Club Torp

John Jonsson tilldelas härmed Melvin Jones för sina osjälviska insatser under många år för Lionsrörelsen