Lennart Ålund

Lennart Ålund har tilldelats  Melvin Jones Fellowship för sitt hedervärda arbete inom klubben under många år.

Lennart blev intagen i klubben 1964, president var han 1977, han har varit sekreterare 1969 till 1970.

Lennart var Zon ordförande 1993 samt Distrikts guvernör 1995.

I styrelsen har han verkat i totalt tio år.