Sten-Erik Forslund

Sten-Erik Forslund har tilldelats  Melvin Jones Fellowship nr 13 i Lions Club Torp för sitt fantastiska arbete som sekreterare under många år. Sten-Erik invaldes i Lions Club Torp 1967. Han var president 1978-1979.Zon ordförande för zonen 1998-1999. Han har varit klubbens sekreterare i nio år.

Han har varit styrelsemedlem i totalt 16 år.

Sten-Erik har medverkat vid framtagande av lokal telefonkatalog 1977, 1981, 1984.