Bertil Ericsson

MJF tilldelades Lion Bertil  för att han haft ett osjälviskt arbete inom Lions rörelsen, Lion Bertil har varit medlem i Klubben i 28 år. Han har alltid ställt upp på våra aktiviteter i ur och skur aldrig tackat nej till diverse uppdrag. Han har varit Klubbmästare 76/77, sekreterare 79/80, 80/81, 93/94 och 94/95, President i Klubben 83/84, Zon Ordförande 88/89 samt medlem i distriktets stipendiekommitté.