Edgar Lorandsson

Edgar Lorandsson har postumt tilldelats  Melvin Jones Fellowship

Melvin Jones Fellowship är en utmärkelse som ges till Lions medlemmar som har gjort en extra god insats för det humanitära arbete Lions utför.

Det är den högsta hedersbetygelsen inom Lions och ett uttryck för tacksamhet för en persons engagemang i humanitär service.