Eivin Nordlander

Eivin Nordlander blev medlem 1982. Han var varit med i styrelsen 17 år. 07/08 var han President..

Han har varit kassör, en av de tyngsta posterna, i 10 år. Som kassör har han sett till att medel alltid har funnits för klubbens bidrag till välgörande ändamål, inom och utom landet.

Hans arbete med telefonkatalogen, Lokaldelen och hans arbete med att knyta upp sponsorer till våra aktiviteter har bidragit till en välfylld kassa.

Eivin hedras också för alla nya medlemmar han varit fadder för.