Jan Lindbom

1979 kom Jan Lindbom till vår klubb via en transfer från Dalarna.

Jan Lindbom har varit president 2 ggr., 1995 och 2002. Kassör 1986 – 1987.

Styrelsemedlem 1981, 1986 – 1989, 1993 – 1996, 2000 – 2003 samt 2005.

Detta samtidigt som han har varit egenföretagare, vilket innebär ett antal arbetstimmar per dag.

Uttrycket ”vill man få något gjort skall man fråga den som har mest att göra

” stämmer mycket väl in på Jan.

 Göran Eriksson