Kjell Lindahl

Kjell blev medlem i Lions Club Torp 1997 och har varit styrelsemedlem 1998 till 2001

samt 2003-2004 och 2007-2008.

Motivering till utmärkelsen är att Kjell har skapat klubbens hemsida.
Med oförtröttlig entusiasm parad med det kunnande som erfordras har han gjort en hemsida som ger värdefull information, inte bara för klubbens medlemmar, utan även för allmänheten.

Kjell har också med ett stort engagemang gjort stora insatser för Lucia aktiviteten.