Sören Nordin

Han har varit klubbmästare 1982, sekreterare 1985-1986, president 1993 och 2004,styrelsemedlem i 15 år, Zon ordf.  2005-2006. Jag har aldrig hört Sören säga  ”Det kan jag inte ta på mig,  eller jag har inte tid”. De gånger Sören inte varit närvarande på våra klubbmöten under 36 år är lätt räknade.

Ett exempel på Sörens inställning. Vi vanliga medlemmar tyckte  vi kunde sälja ca 10 reselotter á 100 kr,  då kom Sörens kommentar   ”Jag säljer 100 st så blir det lättare för er andra.”

Ånge kommuns slogan som lyder  Underbara avkrokar  Sören och jag har lekt och vuxit upp i en sådan underbar avkrok  som ni säkert alla vet och känner till  nämligen Kälen.

Därför är det en stor ära för mig att ikväll få utdela den finaste av Lions  utmärkelser till ett riktigt lejon  Sören Nordin.

Dåvarande L.P Eivin Nordlander