Bruno Persson

Lion Bruno Persson från Fränsta hedrades med utmärkelsen Melvin Jones Fellowship på torsdagskvällen vid  Lion Club Torps månadsmöte 19/10 på Herrgårds Pensionatet i Torpshammar.

MJF tilldelades Lion Bruno för att han haft ett osjälviskt arbete inom Lions rörelsen i klubben under många år, han har varit President i Klubben samt innehaft olika poster i styrelsen.

Lion Bruno har varit medlem i Klubben i 28 år och haft ansvaret för synskadelunch och julkärves tillverkningen.