Protokoll från senaste månadsmöte

Protokoll från september månadsmöte finns på den interna sidan.