Protokoll månadsmöte december

Protokoll från december månadsmöte finns på interna sidan.