Protokoll Styrelsemöte November

Novembers Styrelsemötesprotokoll finns på Interna Sidan!
Där finner du även info om julbord och uppdaterade mötesdagar.