Protokoll månadsmöte november

Nu finns protokoll från november månadsmöte på Interna sidan.