Novembers protokoll för Leo Club Mid Sweden

Novembers månadsmötesprotokoll för Leoklubben finns att beskåda på Interna sidan.