Protokoll Oktober Månadsmöte

Protokoll från Oktobers månadsmöte finns på Interna sidan!